Suha grandja - GK radovi

U današnje vrijeme u svakoj novogradnji kao i u renoviranjem susrećemo se sa suhom gradnjom. Montiramo podkrovlja, zidove, podove, mineralne stropove...